hurda fiyatları 2024

Hurda Fiyatları 2024 Yılında Ne Durumda?

Hurda fiyatları 2024 yılında, küresel ekonomik dalgalanmalar ve hammadde talebindeki değişikliklerle belirgin şekilde etkilenmiştir. Özellikle inşaat ve sanayi sektörlerindeki büyüme, hurda metal talebini artırmış ve bu da fiyatlara yansımıştır. Çelik, alüminyum ve bakır gibi metallerdeki fiyat artışları dikkat çekmektedir. Ayrıca, geri dönüşüm süreçlerinin gelişmesi ve çevre bilincinin artması, hurda malzemelerin değerini yükseltmiştir. Türkiye’de hurda fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ithalat-ihracat dengeleriyle de yakından ilişkilidir. 2024 yılı, hurda sektöründe dinamik ve değişken bir dönem olarak öne çıkmaktadır.

bakır hurdası fiyatları

Hurda BakırFiyatı
Soyulmuş bakır fiyatı300₺
Lama bakır fiyatı300₺
Boru bakır fiyatı290₺
Yanık bakır fiyatı280₺
Soyma bakır fiyatı300₺
Külçe bakır fiyatı300₺

Hurda Bakır Fiyatları 2024 En Güncel Rakamlar İçin Bizi Arayınız

Hurda bakır fiyatları için 2024 yılında, birçok faktörün etkisiyle önemli dalgalanmalar göstermektedir. Küresel piyasalarda bakırın artan talebi, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji projeleri ve inşaat sektöründe bakırın yaygın kullanımı fiyatları yukarı çekmektedir. Çin ve ABD gibi büyük ekonomilerdeki büyüme ve altyapı yatırımları, hurda bakır talebini artıran başlıca etkenlerdendir. Aynı zamanda, döviz kurlarındaki değişiklikler ve küresel ticaret politikaları da hurda bakır fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

Türkiye’de hurda bakır fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki arz-talep dengesi ile yakından ilişkilidir. Özellikle, ithalat ve ihracat hacimleri fiyatlarda belirleyici rol oynamaktadır. Çevre bilincinin artması ve geri dönüşüm süreçlerinin gelişmesi, hurda bakırın değerini daha da artırmıştır. Geri dönüştürülebilir bir malzeme olarak hurda bakır, hem çevresel sürdürülebilirlik açısından hem de ekonomik olarak büyük önem taşımaktadır. 2024 yılında hurda bakır fiyatlarının izlenmesi, sektördeki gelişmelerin ve küresel ekonomik trendlerin anlaşılması açısından kritik bir öneme sahiptir.

Soyulmuş bakır hurdası fiyatı 300₺ / KG cinsinden

Lama bakır hurdası fiyatı 300₺ / KG cinsinden

Boru bakır hurdası fiyatı 290₺ / KG cinsinden

Yanık bakır hurdası fiyatı 280₺ / KG cinsinden

Soyma bakır hurdası fiyatı 300₺ / KG cinsinden

Külçe bakır hurdası fiyatı300₺ / KG cinsinden

demir hurdası fiyatları

Hurda Demir Fiyatları İçin 7 24 Bizi Arayabilirsiniz!

Hurda demir fiyatları 2024 yılında oldukça büyük bir yükseliş kazanmıştır. Bunun nedeni ise inşaat ve sanayi sektörlerindeki hareketlilik ve küresel ekonomik değişimlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Hurda demir, geri dönüşüm ve yeniden kullanım açısından önemli bir kaynak olup, farklı çeşitleri bulunmaktadır. Başlıca hurda demir çeşitleri şunlardır:

 1. DKP Hurda: İnce sac ve levha hurdası olarak bilinir. Genellikle imalat sanayinden çıkar.
 2. Ekstra Hurda: Kalın ve sağlam demir parçalarından oluşur. Özellikle inşaat yıkımlarından elde edilir.
 3. Talaş Hurda: Makine atölyelerinde metal işleme sonucu oluşan küçük demir parçalarıdır.
 4. Pik Demir Hurda: Dökme demir hurdası olup, ağır ve kalın parçalardan oluşur.
 5. Karışık Hurda: Farklı demir türlerinin bir arada bulunduğu hurdadır.

Küresel piyasalarda demir cevheri talebinin artması, hurda demir fiyatlarını yukarı çeken önemli bir faktördür. Özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki büyük altyapı projeleri ve sanayileşme süreçleri, hurda demir talebini artırmaktadır. Türkiye’de ise döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve inşaat sektöründeki hareketlilik hurda demir fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Hurda demir, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik değer açısından kritik bir rol oynamakta, geri dönüşüm süreçlerinin gelişmesiyle birlikte değeri daha da artmaktadır.

DKP demir hurda fiyatı11,50₺ / KG cinsinden

Ekstra hurda demir fiyatı 11,50₺ / KG cinsinden

Toplama demir hurda fiyatı 10,00₺ / KG cinsinden

Mahalle demir atığı hurdası10,00₺ / KG cinsinden

Teneke demir hurdası 2,50₺ / KG cinsinden

1.Grup demir hurdası 10,25₺ / KG cinsinden

NOT: Güncel hurda demir fiyatları için bizimle iletişime geçiniz. Fiyatlar metal borsasına bağlı olarak anlık değişim göstermektedir.

Hurda Demir Fiyatlarımız

DKP Hurda Demir11,50₺
Ekstra Hurda Demir11,50₺
Ebatsız Hurda Demir11,25₺
1.Grup Hurda Demir10,25₺
2.Grup Hurda Demir9,50₺
Karışık ve Toplama Hurda Demir10₺
Demir Talaşı Hurdası7,50₺
Hurda Demir Fiyatlarımızla İlgili Olarak Tabloyu İnceleyebilirsiniz.
NOT: Metal borsasına bağlı olarak fiyatlarımızda anlık değişimler olmaktadır. Güncel fiyatlar için bizi arayınız.

kablo hurdası fiyatları 2024

Hurda Kablo Fiyatları 2024 Yılı Rakamları İçin Bizi Arayınız

Hurda kablo fiyatları rakamlarını etkileyen faktörler arasında, elektrik ve elektronik sektörlerindeki gelişmeler ve geri dönüşüm faaliyetlerindeki artışla belirgin değişimler göstermektedir. Hurda kablolar, içerisindeki bakır ve alüminyum gibi değerli metaller nedeniyle geri dönüşüm açısından büyük önem taşır. Başlıca hurda kablo çeşitleri şunlardır:

 1. Bakır İçerikli Hurda Kablolar: Yüksek bakır içeriği nedeniyle en değerli kablo türüdür. Elektrik tesisatlarından çıkar.
 2. Alüminyum İçerikli Hurda Kablolar: Daha hafif ve ekonomik olan bu kablolar, genellikle enerji nakil hatlarında kullanılır.
 3. Karma Hurda Kablolar: Bakır ve alüminyumun karışık olduğu kablolardır.
 4. Koaksiyel Kablolar: Genellikle televizyon ve internet bağlantılarında kullanılan, içindeki bakır tellerin yanı sıra plastik yalıtkanlarla kaplı kablolardır.
 5. Fiber Optik Kablolar: İçerisinde cam veya plastik fiberler bulunur, geri dönüşüm değeri düşüktür.

Küresel ekonomik şartlar, metal fiyatlarındaki dalgalanmalar ve inşaat sektörü hurda kablo fiyatlarını doğrudan etkiler. Özellikle bakırın fiyatındaki artış, hurda kablo fiyatlarını yukarı çeker. Türkiye’de de döviz kurlarındaki değişiklikler ve geri dönüşüm tesislerinin kapasitesi, hurda kablo fiyatlarında belirleyici faktörlerdir. Çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli olan hurda kablo geri dönüşümü, ekonomiye de ciddi katkılar sağlamaktadır.

Hurda KabloFiyatı
Soyulmamış kablo hurdası145₺
TTR kablo hurdası130₺
NYA kablo hurdası160₺
Tek damar kalın kablo hurdası200₺
Karışık kablo hurdası145₺

sarı hurda fiyatı 2024

Güncel Hurda Sarı Fiyatları 2024

Hurda sarı fiyatları 2024 yılında, ekonomik dalgalanmalar, sanayi üretimi ve geri dönüşüm faaliyetlerinin artışıyla etkilenmektedir. Hurda sarı, pirinç adı verilen bakır ve çinko alaşımından oluşan bir malzeme olup, özellikle inşaat, otomotiv ve makine imalatı sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Başlıca hurda sarı çeşitleri şunlardır:

 1. Sarı Pirinç Talaşı: Makine işleme sırasında oluşan küçük pirinç parçalarıdır.
 2. Sarı Araiş Hurda: İmalat sırasında ortaya çıkan pirinç artıklarıdır.
 3. Sarı Çubuk Ucu Parça: Pirinç çubukların işlenmesi sonrası kalan parçalardır.
 4. Sarı Kırkambar Hurda: Farklı sarı pirinç türlerinin karışımından oluşan hurdadır.
 5. Sarı Musluk Hurda: Eski musluk, vana ve boru gibi pirinçten yapılmış parçaları içerir.
 6. Sarı Radyatör Hurda: Eski pirinç radyatörlerden elde edilen hurdadır.

Küresel piyasalarda bakır ve çinko fiyatlarındaki değişiklikler, hurda sarı fiyatlarını doğrudan etkiler. Ayrıca, sanayi üretimindeki artış ve geri dönüşüm teknolojilerindeki gelişmeler de fiyatlara yansımaktadır. Türkiye’de, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve inşaat sektöründeki hareketlilik, hurda sarı fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerdir. Hurda sarı, geri dönüştürüle bilirliği ve ekonomik değeri yüksek bir malzeme olup, çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşımaktadır.

Hurda SarıFiyatı
Sarı hurda fiyatı160₺
Musluk hurdası fiyatı158₺
Pirinç araiş hurdası200₺
Batarya vana su saati hurdası160₺
Sarı talaşı hurdası180₺
MS 58 MS 64200₺
Fermuar radyatör hurdası130₺
Kapı kolu kilidi hurdası125₺
Kızıl sarı hurdası135₺

alüminyum hurda fiyatları 2024

Hurda Alüminyum fiyatları 2024

Hurda alüminyum fiyatları, küresel piyasalardaki arz-talep dengesi, enerji maliyetleri ve geri dönüşüm faaliyetlerindeki artışla belirgin dalgalanmalar göstermektedir. Alüminyum, hafifliği ve dayanıklılığı nedeniyle birçok sektörde yaygın olarak kullanılan bir metaldir. Hurda alüminyum çeşitleri, geri dönüşüm sürecinde farklı kategorilere ayrılır ve her biri farklı değerlere sahiptir. Başlıca hurda alüminyum çeşitleri şunlardır:

 1. Profil Alüminyum Hurda: Pencere, kapı ve diğer yapı elemanlarından elde edilen alüminyum profillerdir.
 2. Levha Alüminyum Hurda: İnşaat ve sanayi sektörlerinde kullanılan alüminyum levhalardan oluşur.
 3. Döküm Alüminyum Hurda: Otomotiv ve makine imalatında kullanılan döküm parçalarından elde edilir.
 4. Talaş Alüminyum Hurda: Makine işleme sırasında oluşan küçük alüminyum parçalarıdır.
 5. Karışık Alüminyum Hurda: Farklı alüminyum türlerinin karışımından oluşan hurdadır.
 6. Tel Alüminyum Hurda: Elektrik ve elektronik sektörlerinde kullanılan alüminyum tellerdir.

Küresel piyasalarda alüminyum talebinin artması, özellikle inşaat ve otomotiv sektörlerindeki büyüme, hurda alüminyum fiyatlarını yukarı çekmektedir. Türkiye’de de döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve sanayi üretimindeki hareketlilik, hurda alüminyum fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Geri dönüşüm süreçlerinin gelişmesi ve çevresel sürdürülebilirlik bilincinin artması, hurda alüminyumun değerini daha da artırmaktadır.

Hurda Alüminyum Fiyatları

Alüminyum Bakırlı Petek Hurdası120₺
Tel Alüminyum Hurdası73₺
Araiş Levha Alüminyum Hurdası65₺
Ofset Matbaa Alüminyum Hurdası65₺
Profil Boyasız Alüminyum Hurdası60₺
Jant Alüminyum Hurdası73₺
Folya Alüminyum Hurdası62₺
Boyalı Levha Alüminyum Hurdası56₺
Tas Tabak Karışık Alüminyum Hurdası52₺
Çatı Alüminyum Hurdası55₺
Sert Alüminyum Blok Hurdası55₺
Kutu Alüminyum Hurdası42₺
Alüminyum Sert Talaş Hurdası40₺
Tel Alüminyum Hurdası Plastikli45₺
Hurda alüminyum fiyatlarıyla ilgili tablomuzu inceleyebilirsiniz.

NOT: Fiyatlar metal borsasına bağlı olarak anlık değişim göstermektedir. Güncel fiyat için bize ulaşınız.

krom hurdası fiyatları 2024

Hurda Krom Fiyatları 2024

Hurda krom fiyatları, endüstriyel üretim, küresel talep ve geri dönüşüm faaliyetlerindeki gelişmelerle belirgin dalgalanmalar göstermektedir. Krom, paslanmaz çelik ve diğer alaşımlar için önemli bir bileşen olup, yüksek dayanıklılığı ve korozyon direnci nedeniyle birçok sektörde yaygın olarak kullanılır. Hurda krom çeşitleri, geri dönüşüm sürecinde farklı kategorilere ayrılır ve her biri farklı değerlere sahiptir. Başlıca hurda krom çeşitleri şunlardır:

 1. Paslanmaz Çelik Hurda: İçeriğinde yüksek oranda krom bulunan paslanmaz çelik ürünlerden elde edilir.
 2. Krom Kaplama Hurda: Krom kaplamalı metal parçalar ve ekipmanlardan oluşur.
 3. Krom Alaşımlı Çelik Hurda: Krom ile alaşımlandırılmış çeşitli çelik türlerinden elde edilen hurdadır.
 4. Krom Döküm Hurda: Krom içeren döküm parçalar ve ekipmanlardır.
 5. Krom Talaşı: Metal işleme sırasında oluşan küçük krom parçalarıdır.

Küresel piyasalarda çelik ve alaşım talebindeki artış, özellikle inşaat ve otomotiv sektörlerindeki büyüme, hurda krom fiyatlarını yukarı çekmektedir. Türkiye’de de döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve sanayi üretimindeki hareketlilik, hurda krom fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Geri dönüşüm süreçlerinin gelişmesi ve çevresel sürdürülebilirlik bilincinin artması, hurda kromun değerini daha da artırmaktadır. Krom hurdası, ekonomik değeri ve geri dönüştürüle bilirliği ile çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir rol oynamaktadır.

Hurda KromFiyatı
Paslanmaz çelik hurdası42₺
316 krom çelik hurdası75₺
304 paslanmaz krom hurdası45₺
Krom talaşı hurdası42₺
Karışık krom hurdası45₺
Phone icon
Bizi Arayın
WhatsApp icon
WhatsApp İletişim